Jdi na obsah Jdi na menu
 


Procházka Těšínem

9. 4. 2011

Členové a příznivci klubů věrných turistů (KVT) se dne 9.4. 2011 zůčastnili vycházky PL a ČS Těšínem v počtu 37(a pes) oběma krásnymi městy jsme našlapali asi 7 km.


   REKAPITULACE:

 
Český Těšín .-.-.-.-.-.-.-.
Nádraží ČD - Český Těšín, historická budova z r. 1889 (původní z r. 1871) na tzv. Košicko - bohumínské dráze, rekonstrukce v letech 2001 - 2002
Hotel Piast - z r. 1931, architekt Edward David, sídlo polských spolků a institucí, restaurace a hotel, nyní též asijská prodejna,ulice Střelniční - směr Polsko
KASS Střelnice - stavba z r. 1882, původně střelnice. Nyní městské kulturní středisko, v současné době v rekonstrukci
Most Svobody - postaven v r. 1903 jako "Jubilejní most císaře Františka Josefa", později most U Střelnice, nyní most Svobody. Částečně poničen při ústupu polských vojsk v r. 1939. Zničen při velké povodni v r.1970. Na zdi celnice je pamětní deska hasičům, kteří se jej snažili
zachránit, jejich těla se nikdy nenašla. Nově byl postaven v r 1974
Těšín .-.-.-.-.-.-.-.
Pomník knížete Měška I. Těšínského (* 1252/56 + 1315/16) v městském parku - přírodní rezervaci
Evangelický kostel Boží milosti na Vyšní bráně (1709 až 1750), pozdně barokní. V kostele je 3500 míst k sezení a pojme až 6000 lidí.Je sídlem historické knihovny , sousedí se starým hřbitovem, který je nyní jako park.
Pomník Jiřího Třanovského (* 1592, + 1637) současník J.A. Komenského, český a slovenský spisovatel, básník, evangelický kněz, mj. autor kancionálu *Cithara sanctorum*
Ulice Vyšní brána - > náměstí Svobody - památník obětem 2.sv. války - budova gymnázia
ulice Slowackého - pomník Jana Stalmacha, činitele Matice Těšínské, budova Lycea (do 1.sv. války německá Obecná a měšťanská škola, za 1.sv. války sídlo štábu vrchního velení rakouské armády, od r. 1922 Matiční gymnázium a pak Bezpečnostní úřad , od r. 1946 gymnázium a nyní Lyceum)...
Ulice Limanowského s parkem Míru a Muzeum Těšínského Slezska (palác hrabat Larischů kolem r. 1920), od r. 1930 sídlo muzea
Náměstí s radnicí - též Demelovo náměstí - a hotel "Hnědý jelen", místo podpisu tzv. Těšínského míru 1779 mezi císařovnou Marií Terezií a pruským králem Fridrichem II o bavorské dědictví. Uprostěd náměstí studna se sochou sv. Floriána z r. 1777. Studna je pozůstatkem bývalého městského vodovodu ze 16.století, voda byla přiváděna z Malého Javorového. Náměstí v barokně - klasicistním stylu s podloubími.
Ulice Hluboká - hlavní obchodní ulice, po které jezdila tramvaj z nádraží v Českém Těšíně (kdysi nádraží na Košické-bohumínské dráze)
Kostel sv. Kříže, pozdně barokní s bohatou výzdobou,
"Těšínská Stínadla" - křivolaké a různě dlážděné uličky
Studna Tří bratří - s legendou o založení města v roce 810 (setkání bratří Bolka, Leška a Češka u pramene)
Hluboká ulice - Kominická ulice - Divadelní náměstí
Divadlo Adama Mickiewicze. Původně zde byl kostel, ten vyhořel r. 1789 a najeho místě byla postavena kasárna. Budova divadla je z r. 1910, podle návrhu slavných vídeňských architektů Fellnera a Helnera. Architekti Ferdinand Fellner (1847-1916) a Hermann Helmer (1850-1919) navrhli a vyprojektovali za 43 let své spolupráce více jak 200 staveb, které byly následně realizovány především na území tehdejšího Rakouska-Uherska.
Hluboká ulice - tiskařské muzeum
Zámecký vrch byl osídlen už kolem 5.stol. př.n.l. Hradiště , založené v 9.stol. se stalo v r. 1290 sídlem těšínských knížat, ve 14. stol. zde byl gotický hrad. Úpadek nastal za třicetileté války Na zbytku dolního hradu byl postaven Lovecký zámek jako letní sídlo Habsburků, od r. 1947 je zde
hudební škola , samotný vrch byl přeměněn na park.
Rotunda sv. Mikuláše - nejstarší a nejcennější památka na Těšínsku. Pochází z 1.pol 11. století, postavena v románském slohu  
Piastovská věž - je pozůstakem gotického hradu, vysoká 29 m, rozhledna !
Před zámeckým vrchem je nově postaven památník legionářů
Most Družby - hraniční přechod z Polska do České republiky -> ulice se jmenuje Hlavní. Po ní jezdila těšínská tramvaj.
Český Těšín .-.-.-.-.-.-.-.
Kolem nové kavárny NOIVA do Masarykových sadů.
Masarykovy sady: Původně Albrechtovy aleje, založené na poč. 19.stol. arcivévodou Albrechtem Sasko - těšínským. Dnešní název je na památku dvoudenní návštěvy T.G.
Masaryka v roce 1930
Budova finančního úřadu - za 2.sv.války budova gestapa
Dům č.p. 18 - pověst o českotěšínském doktoru Faustovi
Římskokatolický farní kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova - postaven v novogotickém slohu r. 1894 podle vídeňského architekta Ludvíka Satzkého
Socha sv. Jana Nepomuckého .
Budovy Obchodní akademie a ZŠ Masarykovy sady
Památník obětem 1.sv. války
Památník T.G.Masaryka (reliéf jezdce na koni) , odhalen 28.9.2010
Bývalý Dělnický dům, otevřen r.1910 ve vlastnictví těšínské sociální demokratické strany. Dnes je zde restaurace s galerií Na Saské kupě.
Ulice Sokola Tůmy - Základní umělecká škola Pavla Kalety - Hlavní třída -
Muzeum Těšínska - ulice Odboje - dům M. L. Maye -
Náměstí Čs.armády
Budova českotěšínské radnice postavená r. 1928, novorenesanční sloh s charakteristickým obloučkovým štítem s hodinami.

 

Náhledy fotografií ze složky Procházka Těšínem

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Výlet byl pěkný

(Milena Králíčková, 15. 4. 2011 17:19)

Výlet byl pěkný, jen byla smůla, že jste se nám
(a nejen nám) na pomezí P.Těšína a Č.Těšína ztratili, takže prohlídku Č.Těšína jsme dokončily bez Vás, ale výklad jsme docela postrádaly.